Giftfri miljö - Miljöbarometern - Nacka kommun

1917

Sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten

Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 34 000 kr (Upplands-Bro) till 38 800 kr (Nacka). Tio miljökontor har medianmånadslön för tillsynspersonal under medianlön för länet. Jämfört med föregående år har lönespannet minskat något. Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 34 000 kr (Upplands-Bro) till 38 800 kr (Nacka). Tio miljökontor har medianmånadslön för tillsynspersonal under medianlön för länet. Jämfört med föregående år har lönespannet minskat något.

Miljöbarometern nacka

  1. Wasabi web hosting
  2. Fysiken johanneberg öppettider
  3. Mekanik itu apa
  4. Vad är psykiatri
  5. Mcdonalds göteborg jobb
  6. Feriejobb stockholm ålder
  7. Guldsmeder i malmö
  8. Brevlåda nova lund

Nacka kommun arbetar för att uppnå sex lokala miljömål. Kommunens egen organisation, företag och enskilda behöver samverka för att det ska lyckas. I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med indikatorer för målen. Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas. Nacka kommun använder Miljöbarometern för att redovisa arbetet med våra lokala miljömål på webben. Miljömålen riktar sig till hela Nackasamhället – kommunala verksamheter, företag och invånare.

Ett rikt växt och djur liv

Miljömålen riktar sig till hela Nackasamhället – kommunala verksamheter, företag och invånare. Arbetet samordnas politiskt av miljömålskommittén. Miljöbarometern är ett flexibelt verktyg för att redovisa mätdata, nyckeltal, åtgärder och mål.

Miljöbarometern nacka

Flatens naturreservat - Stockholms stad - Parker och natur

God bebyggd miljö. Lokala miljömål. Steg mot ett hållbart Nacka. Den nordiska svanen är en av de etablerade miljömärkningarna. Foto: Pixabay. Indikatorn visar andelen miljömärkta varor som köps in av kommunen.

Många kommuner har egna barometrar där de redovisar mål, åtgärdsplaner och tillståndet i kommunen. Kontakta oss gärna om ni vill ha en egen miljöbarometer till Aneby. Nacka. Delmål. Index.
Arbetstidsförkortning byggnads period

Miljöbarometern nacka

2019. Nacka. Sicklasjön. 2018. 2019.

Miljömålen riktar sig till hela Nackasamhället – kommunala verksamheter, företag och invånare. Arbetet samordnas politiskt av miljömålskommittén. Om du vill framföra synpunkter, har frågor eller förslag som rör miljömålen är du välkommen att kontakta Miljömål 3 Nacka ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö påverkas negativt. Kontakta oss Tyck till! Giftfri miljö. Lokala miljömål.
F u n

Miljöbarometern nacka

Kontakta oss Tyck till! Giftfri miljö. Lokala miljömål. Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Giftfri miljö.

Enskilda avlopp har antingen en egen reningskonstruktion eller töms av slamtömningsbil. Bristfälliga enskilda avlopp orsakar att orenat avloppsvatten läcker ut i miljön. Att få bort giftiga bottenfärger från fritidsbåtar är ett delmål i Nackas arbete med lokala miljömål. Samarbete mellan kommunen, båtklubbar och enskilda båtägare är en förutsättning för att lyckas. Läs om hur det går i Miljöbarometern, miljömålet Rent vatten. Miljöbarometern.
Flightless bird crossword clue


Igelbäcken - Stockholms stad Naturkartan

Nacka kommun, Stockholm Vatten, Stockholms miljöbarometer, VISS  Frisk luft gör oss gott | Hangups augusti | 2008 | Frisk Luft Frisk luft ger friska barn Svensk Ventilation augusti | 2008 | Frisk Luft Frisk luft Miljöbarometern Nacka  Ältasjön. 2018. 2019. Nacka. Sicklasjön. 2018.


Pedagogiska institutionen

Natur och friluftsliv - Botkyrka kommun

God bebyggd miljö.