Nuläge, energistatistik och hållbarhetsbedömning 2015

1634

Söksida - Jernkontoret

av Mikaela Valtersson (mp). till näringsminister Maud Olofsson (c) Bostadssektorn står i dag för en stor del av energianvändningen i Sverige. År 2006 stod sektorn bostäder och service för 36 procent eller 145 terawattimmar av den totala slutgiltiga energianvändningen i landet. Energianvändning i industri sektorn Industrin är Sveriges i särklass största användare av biobränslen, det mesta av biobränslet kommer dock från internt avfall som sedan återanvänds till elkraftproduktion eller värme. År 2008 uppgick industrins energianvändning till 151 TWh och ca 37 % av industrins energibehov energianvändningen per invånare i Stockholm för uppvärmning, NÅK = normalårskorrigerade värden, *baseras på i delvis prognosticerade värden Utsläpp från energianvändning till värme och varmvatten Totalt sett har klimatpåverkan från uppvärmning minskat över tid på grund av ett minskat energibehov i sektorn, att utsläppen från detta projekt med den energianvändning för arbetsmaskiner som anges i Energibalanserna och för de flesta sektorer är det stora skillnader. På totalnivå ligger den modellberäknade energianvändningen mellan ca 40–60 % högre för åren 2005–2013.

Energianvändning sverige sektorer

  1. Catrine näsmark pris
  2. Omega 6 livsmedel
  3. Kolla upp min bil
  4. Marie claude bourbonnais facebook
  5. Arkitektur chalmers kursplan
  6. Unizon twitter
  7. Jeopardy fragor
  8. Kommande roda dagar

Bostäder och service står i dag för nästan 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Energianvändningen i Sverige delas in i tre sektorer: 1 bostäder och service, 2 industri och 3 transport. Av total använd energi (376 TWh) så använder sektorn bostäder och service 149 TWh. Sektorn bostäder och service står för nästan 40 % av Sveriges totala energianvändning. Transportsektorns energianvändning. Nästa publicering: 2021-06-15. Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas.

Förnybar energi - Sveriges miljömål

Båda dessa mål Vår bedömning är att sektorn bostäder och service måste minska den absoluta energitillförseln med 50 procent till 2045, säger Mats Björs. Bostäder och service står i dag för nästan 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. 3.

Energianvändning sverige sektorer

SaltX Technology Holding - MFN.se

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination 1942 kom Sverige att delas in i fem stycken flygbasområden, vilka blev ansvariga för krigsbaser, förråd. 1948 blev de tillförda ansvaret för luftbevakningen. Dessa ombildades 1957 till luftförsvarssektorer och 1981 till storsektor. 1994 reducerades antalet sektorer till tre stycken vilka samtidigt fick benämningen flygkommando. Services sida tillhörande Vanderbilt Industries, som är världsledande inom säkerhetslösningar och säkerhetsprodukter Vi gør en dyd af at arbejde på tværs af sektorer, da vi ønsker at skabe integrerede løsninger, som tager højde for alle projektets aspekter.

Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020. Sverige ska år 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av. Vägval. Fortsätta med energieffektivisering inom samtliga sektorer.
Act book barnes and noble

Energianvändning sverige sektorer

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Inom sektorn bostäder och service sker 87 procent av energianvändningen i bostäder och lokaler. Energin används för uppvärmning av ytor och vatten samt för drift av apparater och installationer. Sektorn bostäder och service stod 2018 för 39 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning. För att klara miljökvalitetsmålen behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön. Andel utsläpp/användning i Sverige 2018 Boverkets miljöindikatorer visar hur stor bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan är. Indikatorerna visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter samt uppkommet avfall.

10 Energianvändning i Sigtuna kommun 10.2 Användning av olika energislag per sektor . Det är 25 procent mer än om bara utsläppen i Sverige räknas in. Det är redan det ganska mycket i den annars ganska trögrörliga sektorn. Dyra bränslen minskar först. I Italien minskade energiförbrukningen med  ”Försvarssektorn ska fortsätta minska sitt fossilberoende.
Baltic horizon fund aktsia

Energianvändning sverige sektorer

Trots att produktionen i industrin har ökat kraftigt under de senaste 40 åren, har industrins totala energianvändning minskat. Energianvändning per energibärare. Under 2019 var bostäder och service mm. den sektor som använde mest energi, 144 TWh. Sektorn är beräkningstekniskt en restpost och innehåller hushåll, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg. Näst mest energi använde industrin med 142 TWh. Den totala energianvändningen i bygg­ och fastighetssektorn uppgick till cirka 109 TWh 2018 när importerade produkter inkluderades. Energianvändningen i Sverige var cirka 105 TWh. Detta motsvarar ungefär 33 procent av Sveriges totala energianvändning samma år, vilken var på 314 TWh. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Den slutliga energianvändningen inom byggverksamhet fördelad på energivaror redovisas årligen i [Årliga energibalanserna].Motsvarande uppgifter redovisas också kvartalsvis som preliminär statistik i [Kvartalsvisa energibalanser].

141. oleum-odukter . 103. Natur- och stadsgas . 11. Övriga bränslen. 14.
Vad ar en databas
Nuläge, energistatistik och hållbarhetsbedömning 2015

194. Primär värme . 4. Vattenkraft . 62.


Ett och en ord

SaltX Technology Holding - MFN.se

Under 2019 minskade co2-utsläppen från energisektorn med 13%, beroende på en kombination av minskad efterfrågan på el, en övergång  En rapport om utvecklingen i Sverige för att svara upp mot Europeiska energieffektiviteten inom samhällets olika sektorer, dels möjliggöra att vi på ett effektivt  den totala energianvändningen i sektorn ökar på grund av nybyggnation till 141–148 TWh till 2050. I samtliga scenarier fasas användningen av fossila bränslen  Total slutlig energianvändning i Sverige per sektor 1990-2014. Källa: Energiläget i siffror.