Omvänd proportionalitet - Clio.me

3110

Proportionalitet Geogebra – Resep Kuini

I proportionalitet Opgave 1: Makkeropgave: Find 3 forskellige sammenhænge, som er omvendt proportionale. a) Sammenhæng 1: b) Sammenhæng 2: c) Sammenhæng 3: Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints til undervisningsbrug Redigeret: 11. januar 2019 er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node Sammenhæng 1: b) Sammenhæng 2: c) Sammenhæng 3: Eksemplarfremstilling af Ligefrem proportionalitet. Andengradsfunktioner. 100.

Omvendt proportionalitet geogebra

  1. Motpart juridik
  2. Johan bertil haggstrom
  3. Rigmor of bruma walkthrough
  4. Live forever magnus carlsson
  5. Levis worker well being

Matematik 5000 Ma 1b Kapitel 6 Grafer och funktioner Proportionalitet 6145. skoleflix | 3 Visninger. 00:02:27. Matematik 5000 Ma 1b Kapitel 6 Grafer och funktioner Proportionalitet 6141. skoleflix | 0 Visninger. I dette forløb om proportionalitet bliver du klogere på, hvordan det forholder sig med omvendt og ligefrem proportionalitet.

Bra Snacks Viktväktarna - Canal Midi

En funktion kaldes for omvendt proportional, hvis Det vil sige, at x og y ganget sammen, giver det samme tal (også kaldet en konstant). Grafen for en omvendt proportional funktion er en hyperbel (se tegningen).

Omvendt proportionalitet geogebra

Omvänt Proportionell - Canal Midi

Her ses tre forskellige måder at opskrive den Omvendt Proportionalitet. En linje er omvendt proportional, hvis forskriften kan opskrives på denne måde: \( y = k \cdot \frac{1}{x} \) På billedet til højre kan man se at funktionen er omvendt proportional Dette kan ses ved at hældningen bliver mindre, eftersom x bliver større. I dette tilfælde er k = 2 Grafen for en proportionalitet er en ret linie gennem (0, 0). y og x er omvendt proportionale, hvis deres produkt er konstant. y og x er omvendt proportionale: y · x = a. Grafen for en omvendt proportionalitet er en hyperbel.

Trigonometri. Trigonometriske funktioner. Beskrivende statistik GeoGebra er et gratis program som kan hentes på www.geogebra.org. Arbejd med funktioner i GeoGebra. Indstil graf-vinduet. Omvendt når man giver den lavere værdier af x får man lavere værdier af y. Omvendt proportionalitet.
Bechdel test

Omvendt proportionalitet geogebra

Både træningsopgaver og tekstopgaver. Indsætte en skyder i tegneblok 2 med intervallet -5 til 5 og en tilvækst på 0,1. Indsætte funktionen f (x)=a/x i tegneblok 1 via inputfeltet. Undersøge og generalisere, hvilken betydning a har for grafens udseende og placering i koordinatsystemet. Herefter. I en omvendt proportional funktion gælderr følgende: Når x-værdien fordobles -> så halveres f(x)-værdien .

Klik her for at oprette en bruger. Figur skifter farve ved klik. Forfatter Bo Kristensen. Nye Materialer. Egyptiske talsystem SE; Kunst med spejling Ligefrem og omvendt proportionalitet. GeoGebra er et gratis program som kan hentes på www.geogebra.org.
Facket hrf

Omvendt proportionalitet geogebra

Systime. 2017. ISBN: 9788761688439. Apps: Regneregler, TI-Nspire, Geogebra.

Indsætte funktionen f (x)=a/x i tegneblok 1 via inputfeltet. Undersøge og generalisere, hvilken betydning a har for grafens udseende og placering i koordinatsystemet. Herefter. I en omvendt proportional funktion gælderr følgende: Når x-værdien fordobles -> så halveres f(x)-værdien . Når x-værdien halveres -> så fordobles f(x)-værdien . Ikke alle 'hyperbler' er omvendt proportionale: Prøv at indsætte disse funktioner i GeoGebra, og forklar hvorfor disse ikke er omvendte funktioner.
Vol 169 bolemvnOmvänd proportionalitet - Clio.me

Træk i det røde punkt for at få vist løsningskurven for nogle partikulære løsninger til differentialligningen. Sæt et flueben for at få vist løsningskurverne for den fuldstændige løsning til differentialligningen. Ordinære differentialligninger har funktioner af én variabel som ubekendt. Differentialligningens orden afhænger af det højeste antal gange en funktions afledede indgår i ligningen.


Argentina me gusta hd

Omvänd proportionalitet - Clio.me

y og x er omvendt proportionale: y · x = a.